ล่องแก่งหนานมดแดง เที่ยวได้ตลอดทั้งปี การันตีด้วยรางวัลกินรีประชำปี 2015

ดำเนินงานโดย
คุณโยธิน เขาไข่แก้ว

โทร 081-0820206, 081-3702123, 089-8731464

Line ID : @mod999
Facebook: หนานมดแดง พัทลุง
nhanmoddang

จองห้องพักได้ที่นี่ คลิ๊ก


Nhanmoddang Krafting Resort
ล่องแก่งหนานมดแดงรีสอร์ท
Nhanmoddang Advanture Slider
Nhanmoddang Tourist Package

ประวัติความเป็นมา “ล่องแก่งหนานมดแดง”


ล่องแก่งหนานมดแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ดำเนินการโดยคุณโยธิน เขาไข่แก้ว ผู้จัดการล่องแก่งหนานมดแดง อายุ 50 ปี อดีตเกษตรอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่กล่าวว่า หลังเออรี่ตนตั้งใจกลับมาอยู่บ้าน เพื่อดูแลมารดาที่มีอายุมากแล้ว ประกอบกับตนต้องการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9”มาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการนำร่องให้กับชาวบ้านในชุมชน

เป็นการสำนึกรักบ้านเกิดที่ต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน หลังดำเนินการกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วเสร็จ งานชิ้นต่อไปก็คือสำรวจลำคลองซึ่งอยู่หลังบ้าน ทั้งนี้ตนตั้งใจ ที่จะทำเป็นล่องแก่ง เนื่องจากมีทุนเดิมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นตัวหลักในการกำหนดกิจกรรมล่องแก่งทั้งหมด เพราะล่องแก่งที่นี่ไม่ต้องคำนึงถึง ฤดูกาลต่างๆนักท่องเที่ยวสามารถผักผ่อนได้ตลอดทั้งปี

คุณโยธิน เขาไข่แก้ว ผู้ให้กำเนิดหนานมดแดง

คุณโยธิน เขาไข่แก้ว
ผู้ริเริ่มกิจการล่องแก่งหนานมดแดง

ภาพบรรยากาศการล่องแก่งที่หนานมดแดง

คำว่า “หนานมดแดง”เดิมทีเป็นชื่อหมู่บ้านดั้งเดิมหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำว่า “หนาน” หมายถึง แก่ง หรือ น้ำที่ต่างระดับกัน ซึ่งคำว่า หนาน เป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ในแตละบริเวณเรียกกัน เช่น น้ำตกหนานสวรรค์ น้ำตกหนานปลิว เป็นต้น แต่หากเป็นทางจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง จะเรียกอีกคำหนึ่งว่า “โตน” เช่น น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกโตนแตะ น้ำตกโตนหินลาด เป็นต้น


มีหนานที่ผจญภัยในล่องแก่งหนานมดแดงมีประมาณ 40 หนาน และอีก 5 หนานที่ให้ความตื่นเต้นและเร้าใจ อาทิเช่น หนานพี่ หนานน้อง หนานมดแดง หนานลุงจวน หนานยาว ซึ่ง “หนานมดแดง” เมื่อสมัยก่อนปลายฤดูฝนจะมีปลานานาชนิดชุกชุมจำนวนมาก ชาวบ้านต่างนำเครื่องมือจับปลาเพื่อไปจับปลากัน และจะมีเศษปลาบางส่วนตกหล่นอยู่ และเศษปลาบางส่วนนั้นก็เป็นแหล่งอาหารอย่างดีของมดแดง จึงทำให้บริเวณนั้นมีมดแดงทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการให้ฉายาว่า “หนานมดแดง” ต่อมาปี พ.ศ.2518 ทางราชการได้มีการตั้งค่ายทหารเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์และได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่ บ้านใหม่ มาเป็นชื่อ บ้านทุ่งชุมพล จนถึงปัจจุบันนี้